90% van de tijd kost het 24 uur of minder om Google uw producten te laten goedkeuren. In zeldzame gevallen, voor bepaalde productcategorieën, kan het tot 48 uur duren. 

Zodra u uploadt, is het mogelijk dat u een bericht als dit ziet… 

Als Google meer dan 48 uur nodig heeft om uw producten goed te keuren, stuur ons een bericht en wij controleren het voor u. 

Did this answer your question?