Het gebruiken van de juiste Google winkel categorieën is cruciaal om succes te hebben met uw campagne. Emarketing biedt een eenvoudige en intuïtieve manier om in Google Winkel categorieën te voorzien. Op het moment dat u uw Webshop categorieën in kaart heeft gebracht, zullen alle producten die binnen een bepaalde categorie vallen, toegewezen worden aan de overeenkomende Google Winkel categorie. 

Nadat uw producten oorspronkelijk in emarketing werden geïmporteerd, zou u uw Webshop categorieën moeten inventariseren ten opzichte van Google Winkel categorieën:

 1.  In uw emarketing account, open het "Integraties" menu:
 2. Naast "Winkel systeem", klik "Pas productgegevens aan":
 3. Klik "Categorie inventariseren van producten":
 4. Aan de linkerkant zijn uw Webshop categorieën opgesomd, klik "niet toegewezen " aan de rechterkant om suggesties te krijgen voor het inventariseren van de categorie (gebaseerd op de naam van uw Webshop categorie):
 5. Kies de beste overeenkomst uit de lijst van suggesties:
 6. Herhaal dit voor al uw Webshop categorieën. 

Upload uw producten naar Google

 1. Als u klaar bent met het inventariseren van uw categorieën, click "Upload producten":
 2. Aan de onderkant van de pagina, klik "Upload productgegevens feed naar Google":

Product goedkeuring

Nadat uw producten bij Google zijn geüpload, duurt het tot 48 uur voordat Google ze beoordeeld heeft. U kunt informatie vinden over de huidige status van de beoordeling in uw emarketing account:

 1. Open het "Integraties" menu en klik "Bewerk productgegevens".  
 2. Open de "Upload producten" tab.

Als uw producten nog steeds ter beoordeling zijn, ziet u een "In afwachting van goedkeuring" melding, de product status kolom toont "In afwachting van":

Zorg ervoor dat u van tijd tot tijd het Winkel systeemmenu bekijkt. U zou het resultaat van de beoordeling niet later dan 24 uur nadat u uw producten bij Google hebt moeten zien.

Als uw producten goed door de beoordeling zijn gekomen, toont de productstatus kolom "Goedgekeurd". In het geval dat producten zijn afgewezen, toont de kolom "Afgewezen".

Het oplossen van product problemen / afgewezen producten

U kunt gedetailleerde informatie over de redenen van afgewezen producten vinden: 

 • Klik op de naam van een afgewezen product om meer informatie te krijgen over de reden van afwijzing:

U moet deze problemen in uw winkelsysteem oplossen. Na het oplossen van de problemen, importeer uw producten in emarketing en upload ze weer naar Google, zoals hierboven beschreven. In het geval dat u al een Google Winkel campagne hebt lopen, hoeft u producten niet handmatig te importeren en uploaden, omdat dit elke 24 uur wordt gedaan. 

Did this answer your question?