Hoe aan te melden bij emarketing (NL)

Hoe creëert u een account & verbind u uw Google Ads en Merchant Center accounts

Betsy Nelson avatar

Written by Betsy Nelson
Updated over a week ago

Om emarketing te gebruiken, dient u een Google account te hebben. Zodra u ingeschreven heeft, zult u de optie zien om een nieuwe Google Ads account aan te maken of uw bestaande accounts te koppelen.

Creëer een nieuw Google Ads & Merchant Center Account

Als u geen Google Ads & Merchant Center account heeft, zal emarketing deze voor u aanmaken. Zorg ervoor dat u geen nieuw account aanmaakt als u er een heeft die u al gebruikt!

Het koppelen van een bestaande Google Ads & Merchant Center Account

Did this answer your question?