Wat is ROAS? (NL)

Wat is Return on Add Spend & Hoe wordt het berekend?

Betsy Nelson avatar

Written by Betsy Nelson
Updated over a week ago

ROAS staat voor Return on Add Spend. Het doel van de berekening is het meten van de effectiviteit van een marketingcampagne.

Omzet/Kosten = ROAS

Klinkt vrij eenvoudig toch? Dat komt omdat dat zo is! U deelt gewoon de opbrengst die wordt gegenereerd door adverteren met het bedrag dat aan die specifieke advertentie wordt uitgegeven om uw ROAS te bereiken.

Waar ziet u ROAS voor uw campagnes?

U kunt uw ROAS zien in het emarketing dashboard.

Heeft dit uw vraag beantwoord?

Did this answer your question?