Verwijderen van Shopify Integration (NL)

Written by Betsy Nelson
Updated over a week ago

U kunt de emarketing app verwijderen vanuit uw Shopify backend. Ga naar apps - instellingen

Did this answer your question?